Uvjeti i pravila korištenja

 

Korištenjem ovog web I mobilnog servisa suglasni ste s njegovim uvjetima korištenja te vas molimo da ih pažljivo pročitate.


Ime i autorska prava

Internetska stranica www.food.hr u vlasništvu je trgovačkog društva Food Navigator d.o.o (dalje u tekstu Food.hr).

Food.hr omogućuje korištenje usluga I sadržaja internetske stranice www.food.hr koje je regulirano ovim Uvjetima korištenja.

Uvjeti korištenja propisuju uvjete I pravila za krajnje korisnike I odnose se na korištenje web I mobilnog servisa www.food.hr. Korištenjem food.hr servisa krajnji korisnici iskazuju da se slazu s Općim uvjetima poslovanja I korištenja te pristaju na korištenje internetske stranice www.food.hr u skladu s njima.

Svi materijali koji se nalaze na www.food.hr ekskluzivno su intelektualno vlasništvo tvrtke Food Navigator d.o.o. i mogu se koristiti isključivo uz izričito odobrenje nositelja autorskih prava te nositeljima prava na žigu i/ili dizajnu.


Podaci o tvrtki:

Food Navigator d.o.o

D.T. Gavrana 15

100000 Zagreb

OIB: 34598678485

Žiroračun broj: HR7323600001102573418

Banka: Zagrebačka banka d.d.

Osnivački polog: 20 000,00 kn uplaćen u cijelosti

Osnivač: Vladimir Minovski

www.food.hr


Osobni podaci 

Korisnik web I mobilnog servisa odgovoran je za točnost I potpunost unesenih podataka prilikom registracije I prihvaća odgovornost za sve aktivnosti unutar svog korisničkog računa              

Korisnik može svoje upite I komentare poslati pisanim putem, postom ili emailom, a Food.hr će poslati pisani odgovor postom ili e-mailom u zakonskom roku.


Odjava sa web I mobilnog servisa Food.hr

Ukoliko želite odjaviti svoj korisnički račun sa naše internetske stranice obratite nam se na info@food.hr I javit ćemo vam se u najkraćem mogućem roku.


Mogućnost komentiranja

Ukoliko ste registrirani korisnik web I mobilnog servisa Food.hr imate mogućnost postavljanja komentara koji nisu uvredljivi te koji se odnose na samu tematiku odnosno predstavljaju komentar na restoran iz kojeg ste naručili hranu te komentar na dostavljenu hranu najkasnije 24 sata od zadnje narudžbe. Moguće je komentirati samo restoran iz kojeg je hrana dostavljena, isključivo dostavljenu hranu I popratnu uslugu. Komentar je moguće  ostaviti samo jednom uz mogućnost duzine komentara od maksimalno 250 znakova.

Food.hr zadržava pravo uklanjanja nepriličnih komentara I sadržaja.


Cijena

Food.hr se obvezuje jasno, vidljivo I čitljivo istaknuti iznos cijene hrane, a usluga online naručivanja hrane putem web I mobilnog servisa se ne naplaćuje.

Podaci o jelu objavljeni na web I mobilnom servisu, vezano za cijene, opis te raspoloživost dobiveni su od strane restorana partnera koji odgovaraju za sadržaj I istinitost podataka.


Ostalo

Pristup na internetske stranice Food.hr ponekad može biti nedostupan zbog radova, održavanja ili uvođenja novih sadržaja te u slučajevima izvanrednih okolnosti koje su izvan kontrole tvrtke Food.hr koje ćemo nastojati ukloniti u sto kraćem roku.

Food.hr ima pravo izmijeniti uvjete korištenja internetske stranice food.hr I ne odgovara za moguće posljedice proizašle iz takvih promjena. Navedene promjene nastupaju na snagu online objavom na internetskoj stranici food.hr.

Prihvaćanjem uvjeta korištenja korisnici su suglasni da se na njihove e-mail adrese i putem SMS-a periodično šalju obavijesti sa web i mobilnog servisa Food.hr

Vrati se na vrh stranice